Deskundig, nuchter en duidelijk

Digitalisering zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor organisaties maar ook voor nieuwe risico’s. Informatiebeveiliging is een continu proces om aandacht te hebben en te houden voor alle risico’s. Wat vandaag nog veilig is hoeft dat morgen niet meer te zijn.

MISSIE

Ons doel is om organisaties zelf volwassen te laten worden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Om dit te bereiken is samenwerking met de klant van groot belang zodat de organisatie zelf aan de slag kan blijven wanneer wij vertrekken. Door onze jarenlange ervaring doen wij dit deskundig, nuchter en duidelijk.

Werkwijze

De eerste stap bij begeleiding is een verkenning waar de organisatie nu staat. Met een nulmeting wordt het huidige volwassenheidsniveau bepaald. Daarna bekijken wij samen met de klant wat het gewenste niveau is, afgestemd op de organisatie en haar dienstverlening.

De uitkomst van de nulmeting in combinatie met het gewenste niveau maakt duidelijk waar nog aan gewerkt moet worden om het resultaat te behalen. Dit vormt de basis voor de planning en het implementatieplan. Wij stemmen de mate van ondersteuning af op de expertise en wensen van de klant.

Benieuwd wat wij
voor u kunnen betekenen?